Dotacje

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dzięki nabyciu innowacyjnych narzędzi informatycznych.

Projekt polega na wprowadzeniu do działalności przedsiębiorstwa trzech modeli gospodarki elektronicznej: B2B, B2C, B2E, dzięki zakupowi sytemu informatycznego w celu automatyzacji wymiany informacji w procesach biznesowych, a tym samym poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo będzie mogło prowadzić procesy biznesowe o charakterze zarządczym, operacyjnym oraz pomocniczym zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne. Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje zbudowanie przez firmę zewnętrzną i nabycie przez wnioskodawcę narzędzi informatycznych w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Efektem projektu będzie optymalizacja i integracja procesów zachodzących w działalności przedsiębiorstwa, w szczególności skrócenie czasu obsługi klientów i partnerów, wymiany informacji pomiędzy pracownikami oraz minimalizacja lub eliminacja błędów w ich przebiegu.

Wartość projektu: 1 287 687,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 471 105,00 zł

Komunikat, Projekt 3.3 wybór dostawcy, data publikacji 26.01.2017r.

(Kliknij aby pobrać PDF)

 

 


Innowacyjna wielokolorowa etykieta samoprzylepna plombowa wraz z zabezpieczeniem RFID.

Projekt polega na wdrożeniu do produkcji Innowacyjnej wielokolorowej etykiety samoprzylepnej plombowej (z opcją hologramu) wraz z zabezpieczeniem RFID nadrukowanym od strony kleju przeznaczonej do zabezpieczenia przed kradzieżą wartościowych urządzeń elektronicznych oraz drogich elektronarzędzi. Wdrożenie do produkcji technologii produkcji etykiety zabezpieczającej ma na celu zaoferowania na rynku nowego produktu pt. Innowacyjna wielokolorowa etykieta samoprzylepna plombowa (z opcją hologramu) wraz z zabezpieczeniem RFID nadrukowanym od strony kleju. Nowym produktem będzie etykieta zawierająca w sobie różne funkcjonalności w zależności od informacji jakie zawierał będzie chip RFID. Jedna z zalet tej technologii jest możliwość nadruku na każdym materiale, papierowym, metalowym, tekstylnym, plastiku itp. Ze względu na neutralny charakter stosowanego materiału do nadruku, nowy produkt znajdzie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

Wartość projektu: 5 461 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 000,00 zł

Komunikat, Projekt 3.2 wybór dostawcy, data publikacji 13.01.2017r.

(Kliknij aby pobrać PDF)