Audyt ISO 9001:2015

Pozytywny wynik audytu to potwierdzenie zgodności z normą ISO 9001:2015 funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością. Pomyślne przejście audytów nakłada na nas obowiązek stałego monitorowania, pomiarów i analizy procesów w celu ich ciągłego doskonalenia, co przekłada się na wysoki poziom oferowanych przez nas towarów i usług.

Certyfikacja ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2015 dla Systemu Zarządzania Jakości obejmuje audyt procesów produkcji, sprzedaży, zakupów i przegląd zarządzania. Certyfikat ISO po raz pierwszy został nadany naszej firmie w 2011 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dziś zespół audytorów DQS rekomendował utrzymanie ważności certyfikacji.

Wróć do listy