Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w TOMEX

Witajcie!

      Jednym z ważniejszych elementów zapewnienia jakości procesów produkcji jest (zawarty w tytule), nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.

      Najczęściej jest on rozumiany jako czynność oddania przyrządu do wzorcowania – gdyż tego wymaga norma ISO:9001, podczas gdy tak naprawdę, jest to ogół czynności rozpoczynających się od wprowadzenia go do użytkowania, uwzględnienia w dokumentach i harmonogramach kontroli, do okresowych przeglądów, legalizacji, aż do wycofania go z eksploatacji.

      Szczególny nacisk nad sprawowaniem nadzoru nad przyrządami pomiarowymi został przedstawiony w normie ISO 9001 - Systemu Zarządzania Jakością. Wymusza ona zapewnienie spójności pomiarowej i wiarygodności wyników pomiarów, przez wzorcowanie, identyfikację oraz zabezpieczanie przed uszkodzeniem posiadanego sprzętu pomiarowego. Zatem współpraca z laboratoriami pomiarowymi akredytowanymi i badawczymi są elementami ściśle związanymi z nadzorowaniem sprzętu pomiarowego.

      Celem drukarni TOMEX jest dostarczanie powtarzalnych jakościowo etykiet, więc dbamy również o ten aspekt procesu produkcji.

Jak w TOMEX dbamy o sprzęt pomiarowy:

  • pilnujemy terminów wzorcowań,
  • wzorcujemy tylko w akredytowanych laboratoriach,
  • wzorcujemy przymiary liniowe (od mikrometru do przymiaru liniowego długości 1 metra),
  • wzorcujemy termohigrometry,
  • wzorcujemy wagi,
  • wzorcowany sprzęt jest zabezpieczony przed uszkodzeniem.

      Nadzorowanie przyrządów pomiarowych przynosi również ekonomiczne korzyści, poprzez zapewnienie wymaganej dokładności przyrządów, zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych i reklamacji.

 

Wróć do listy