O te certyfikaty pytacie nas najczęściej.

REACH

W skrócie: REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, które wymaga od producentów i importerów chemikaliów, aby zarejestrowali, ocenili i uzyskali zezwolenie na stosowanie substancji chemicznych, w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed negatywnymi skutkami związanymi z używaniem tych substancji.

Opis:

REACH to skrót od angielskiej nazwy "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals", czyli "Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenie chemikaliów". Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi substancjami chemicznymi.

REACH nakłada na producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych obowiązek zgłoszenia ich do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oraz przeprowadzenia oceny ich bezpieczeństwa. Jeśli substancja jest szkodliwa, ECHA może nałożyć na nią ograniczenia lub zakazy jej stosowania.

Dzięki REACH, konsumenci mają większą pewność, że substancje użyte w produktach są bezpieczne, a producenci mają obowiązek informowania o potencjalnych zagrożeniach związanych z ich substancjami. REACH ma również zachęcać do stosowania bardziej bezpiecznych substancji chemicznych i prowadzenia badań nad alternatywnymi rozwiązaniami.

Oto główne cechy rozporządzenia REACH:

 1. Rejestracja substancji chemicznych: producenci i importerzy muszą zarejestrować substancje chemiczne w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) przed wprowadzeniem ich na rynek.
 2. Ocena substancji chemicznych: ECHA przeprowadza ocenę bezpieczeństwa substancji chemicznych, w tym ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko.
 3. Udzielanie zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych: jeśli substancja chemiczna jest uważana za szczególnie szkodliwą, ECHA może wymagać uzyskania zezwolenia na jej stosowanie.
 4. Ograniczenia i zakazy stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych: ECHA może nałożyć na substancje chemiczne ograniczenia lub zakazy ich stosowania, jeśli zostało udowodnione, że są one szkodliwe.
 5. Obowiązek informowania o substancjach chemicznych: producenci i importerzy są zobowiązani do informowania swoich klientów o substancjach chemicznych zawartych w produktach oraz o ich potencjalnych zagrożeniach.
 6. Wymóg stosowania alternatywnych substancji chemicznych: REACH zachęca do stosowania bardziej bezpiecznych substancji chemicznych oraz prowadzenia badań nad alternatywnymi rozwiązaniami.
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska: głównym celem REACH jest zapewnienie większego bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska poprzez kontrolę i regulację stosowania substancji chemicznych.

 

RoHS

W skrócie: RoHS to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ogranicza stosowanie sześciu substancji niebezpiecznych (w tym ołowiu, rtęci, kadmu, chromu VI, PCBe oraz niektórych związków bromu) w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, w celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska poprzez zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w tych urządzeniach.

Opis:

RoHS to skrót od anglojęzycznego terminu "Restriction of Hazardous Substances", co oznacza "Ograniczenie Substancji Niebezpiecznych". Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ogranicza stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Dyrektywa RoHS wprowadza ograniczenia w stosowaniu sześciu substancji niebezpiecznych, w tym ołowiu, rtęci, kadmu, chromu VI, PCBe oraz niektórych związków bromu. Ograniczenia te mają na celu ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska poprzez zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Rozporządzenie RoHS dotyczy szerokiej gamy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak telewizory, komputery, telefony komórkowe, sprzęt AGD, zabawki elektryczne i wiele innych.

Dyrektywa RoHS nakłada na producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych obowiązek deklaracji zgodności z jej wymaganiami oraz stosowania właściwego oznakowania produktów. Producentom, którzy nie przestrzegają RoHS, grożą kary finansowe oraz utrata możliwości sprzedaży produktów na rynku Unii Europejskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, rozporządzenie RoHS ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez kontrolę stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Oto główne cechy dyrektywy RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive):

 1. Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych: dyrektywa RoHS ogranicza stosowanie niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
 2. Lista substancji zakazanych: RoHS zawiera listę sześciu substancji niebezpiecznych, które są zabronione w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych: ołów, rtęć, kadm, chrom VI, PCBe i niektóre związki bromu.
 3. Obowiązek deklaracji zgodności: producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zobowiązani do zadeklarowania zgodności swoich produktów z dyrektywą RoHS.
 4. Wymogi dotyczące oznakowania: producenci muszą oznaczać swoje produkty zgodnie z wymaganiami dyrektywy RoHS, aby umożliwić identyfikację substancji niebezpiecznych i ułatwić ich recykling.
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska: RoHS ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska poprzez ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych.
 6. Harmonizacja wymagań: dyrektywa RoHS ma na celu zapewnienie harmonizacji wymagań dotyczących substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w całej Unii Europejskiej.

 

FSC

W skrócie: FSC to międzynarodowy system certyfikacji, który zapewnia, że drewno pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i praw pracowników, co przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i chroni środowisko naturalne.

Opis:

FSC – czyli Forest Stewardship Council - to organizacja zajmująca się certyfikacją lasów oraz produktów z drewna i papieru.

FSC to najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zasoby leśne jako jedyny popierany przez główne organizacje ekologiczne oraz liczne wspólnoty tubylcze. Struktura zarządzania FSC opiera się na 3 grupach interesariuszy: społecznej, środowiskowej i ekonomicznej, równomiernie reprezentowanych w zarządzaniu i procesie podejmowania decyzji przez organizację. 

Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Tutaj liczy się m. in. zachowanie żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych. Dlatego, jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne.

Ponad 148 mln ha lasów na świecie (ok. 5 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski) jest obecnie certyfikowanych zgodnie ze standardami FSC.

 

Oto główne cechy FSC:

 • gwarancja, że produkty pochodzą z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób,
 • możliwość etykietowania swoich produktów znanym na całym świecie znakiem,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • możliwość poszerzenia rynku zbytu swoich produktów,
 • zwiększenie świadomości i zainteresowania pochodzeniem produktów wśród konsumentów.

 

ISO 9001:2015

 • W skrócie: Norma ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard zarządzania jakością, który określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji oraz pomaga zapewnić zgodność z wymaganiami klientów i przepisami prawnymi. Jest to także narzędzie służące do ciągłego doskonalenia procesów oraz zwiększenia własnej efektywności i efektywności samej organizacji.

Oto niektóre z głównych cech normy ISO 9001:2015:

 • Skupienie na klientach i zaspokajanie ich wymagań
 • Zaangażowanie kierownictwa w zarządzanie jakością
 • Zdefiniowane procesy biznesowe oraz ich ciągłe doskonalenie
 • Systematyczny podejście do zarządzania ryzykiem
 • Wymóg ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością
 • Monitorowanie wydajności i efektywności procesów poprzez wykorzystanie wskaźników jakości
 • Skuteczne zarządzanie dostawcami i partnerami biznesowymi
 • Przygotowanie organizacji do audytów wewnętrznych i zewnętrznych w celu potwierdzenia zgodności z normą ISO 9001.

 

Aby uzyskać więcej informacji, możesz dotrzeć do naszego zespołu ekspertów iso@etykiety-tomex.pl i zadać im pytanie.

 

Wróć do listy