Tomex ⇆ Firma Przyjazna Naturze

Tomex – Firma Przyjazna Naturze

Stale rosnące zagrożenia dla środowiska wynikające ze stałego wzrostu konsumpcji, a co za tym idzie, zwiększającej się ilości wszelkiego rodzaju odpadów, jakie trafiają do środowiska doczekały się reakcji biznesu. Program Firma Przyjazna Naturze, do którego przystąpiliśmy, wywodzi się z dobrowolnej inicjatywy firm biznesowych (przedsiębiorców) pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcji, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesów.

Nasze działania proekologiczne przekładają się na uczestnictwo naszej firmy w programie Firma Przyjazna Naturze. Certyfikat poświadcza odpowiedzialne zaangażowanie naszej firmy w poprawę świadomości ekologicznej naszych klientów poprzez promowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu, a logo: Firma Przyjazna Naturze ma uświadamiać konsumentom, że wybierają produkty firmy odpowiedzialnej ekologicznie i przez to przyczyniają się do ochrony środowiska.

Ochrona środowiska naturalnego jest i z pewnością nadal będzie bardzo ważnym elementem naszych codziennych działań.

Wróć do listy